Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 23, 2018

Rozmowa Bartosza Węglarczyka z Marceliną Zawiszą o strajku kobiet przeciwko zaostrzeniu ustawy aborcyjnej oraz przerywaniu ciąży w Polsce.


Mar 16, 2018

Rozmowa Bartosza Węglarczyka z prof. Markiem Chmajem o zmianach w polskim sądownictwie, kulturze prawnej i możliwości zastosowania przez Komisję Europejską art. 7.


Mar 09, 2018

Rozmowa Bartosza Węglarczyka z Marcinem Bosackim o polityce obecnego rządu oraz o pozycji Polski w Europie i na świecie.