Preview Mode Links will not work in preview mode

May 25, 2018

Rozmowa Bartosza Węglarczyka z prof. Leną Kolarską-Bobińską o proteście matek osób niepełnosprawnych w Sejmie.


May 18, 2018

Rozmowa Bartosza Węglarczyka z Grzegorzem Dziemidowiczem o konflikcie w strefie Gazy, przeniesieniu ambasady amerykańskiej do Jerozolimy i porozumieniu nuklearnym. 


May 11, 2018

Rozmowa Bartosza Węglarczyka z Andrzejem Zybertowiczem o nowelizacji ustawy IPN oraz jej skutkach dla Polski.