Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 22, 2018

Rozmowa Bartosza Węglarczyka z Rafałem Grupińskim o sytuacji Polski w Unii Europejskiej oraz naszej pozycji w Europie Wschodniej.


Jun 15, 2018

Rozmowa Bartosza Węglarczyka z gen. Mirosławem Różańskim o ewentualnym wybuchu konfliktu zbrojnego oraz bazach NATO w Polsce.


Jun 08, 2018

Rozmowa Bartosza Węglarczyka z Pawłem Kowalem o polityce polsko – węgierskiej oraz o przyszłości Unii Europejskiej.