Preview Mode Links will not work in preview mode

May 31, 2019

Rozmowa Bartosza Węglarczyka z Bartłomiejem Sienkiewiczem m.in. o wyborach do Parlamentu Europejskiego i przyszłości Koalicji Europejskiej.


May 24, 2019

Rozmowa Bartosza Węglarczyka z Stanisławem Tyszką o pracy sejmu i reformach prawa karnego, przyszłości ruchu Kukiz'15 i wyborach do PE.


May 17, 2019

Rozmowa Bartosza Węglarczyka z Tomaszem Terlikowskim i o. Pawłem Gużyńskim o pedofilii w Kościele oraz o filmie braci Sekielskich "Tylko nie mówi nikomu".


May 10, 2019

Rozmowa Bartosza Węglarczyka z Karolem Karskim o sprawie Elżbiety Podleśnej, spocie wyborczym Karskiego, jego oświadczeniu majątkowym i wyborach do Parlamentu Europejskiego.