Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 28, 2019

Marcin Zawada rozmawia z prof. Moniką Płatek m.in. o sprawie 26-letniej pacjentki Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, prawach ludzi z zaburzeniami psychicznymi i polskim wymiarze sprawiedliwości.


Oct 21, 2019

Bartosz Węglarczyk rozmawia z Władysławem Teofilem Bartoszewskim o  Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Borisie Johnsonie i PSL-u.


Oct 14, 2019

Bartosz Węglarczyk rozmawia z Renatą Grochal i Bogusławem Chrabotą o wynikach wyborów parlamentarnych.


Oct 07, 2019

Bartosz Węglarczyk rozmawia z Jackiem Ozdobą o taśmach Jana Krzysztofa Ardanowskiego i Sławomira Neumanna.