Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 25, 2019

Rozmowa Bartosza Węglarczyka z Katarzyną Lubnauer o jej przyszłości po rezygnacji ze stanowiska przewodniczącej Nowoczesnej i Adamie Szłapce.


Nov 18, 2019

Rozmowa Bartosza Węglarczyka z Killionem Munyamą o sytuacji w polskim sądownictwie, projekcie zniesienia limitu 30-krotności składki ZUS i tym, czy Polska powinna wejść do strefy euro.


Nov 04, 2019

Bartosz Węglarczyk rozmawia z Markiem Borowskim o Senacie i wyborach prezydenckich.