Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 30, 2020

Bartosz Węglarczyk rozmawia z politykiem Platformy Obywatelskiej Grzegorzem Schetyną.


Sep 28, 2020

Bartosz Węglarczyk rozmawia z Bartoszem Arłukowiczem m.in.  o koronawirusie i szczepieniach na grypę.


Sep 19, 2020

W programie rozmowa Bartosza Węglarczyka z księdzem Wojciechem Lemańskim.


Sep 14, 2020

W programie rozmowa Bartosza Węglarczyka posłem Platformy Obywatelskiej Tomaszem Siemoniakiem.


Sep 08, 2020

W programie rozmowa Bartosza Węglarczyka publicystą Matthew Tyrmandem o m.in. repolonizacji mediów.