Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 23, 2020

Bartosz Węglarczyk rozmawia z Krzysztofem Gawkowskim o Strajku Kobiet i sytuacji Polski w UE.


Nov 09, 2020

Bartosz Węglarczyk rozmawia z posłem PiS i byłem ministrem zdrowia Bolesławem Piechą o walce z epidemią koronawirusa w Polsce i na świecie.