Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 21, 2020

Bartosz Węglarczyk rozmawia z Borysem Budką o koronawirusie i Jarosławie Kaczyńskim.


Dec 07, 2020

Bartosz Węglarczyk rozmawia z Bartoszem Arłukowiczem o koronawirusie, sytuacji Polski w Unii Europejskiej i urodzinach Radia Maryja.