Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 23, 2018

Rozmowa Bartosza Węglarczyka z Markiem Borowskim o możliwym zjednoczeniu opozycji i wyborach parlamentarnych.