Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 04, 2019

Bartosz Węglarczyk rozmawia z Markiem Borowskim o Senacie i wyborach prezydenckich.