Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 27, 2020

Bartosz Węglarczyk rozmawia z Marcinem Bosackim o obchodach wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau i Borysie Budce.