Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 21, 2020

Bartosz Węglarczyk rozmawia z Borysem Budką o koronawirusie i Jarosławie Kaczyńskim.