Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 21, 2018

Rozmowa Bartosza Węglarczyka z Agatą Diduszko-Zyglewską oraz Jackiem Ozdobą m.in. na temat sporu dotyczącego bonifikat przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.