Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 09, 2019

Bartosz Węglarczyk rozmawia z Kingą Gajewską o kończącej się kadencji Sejmu i kandydowaniu kobiet do parlamentu.