Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 16, 2019

Bartosz Węglarczyk rozmawia ze prof. Maciejem Gdulą o trwającej kampanii i obietnicach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości.