Preview Mode Links will not work in preview mode

May 10, 2019

Rozmowa Bartosza Węglarczyka z Karolem Karskim o sprawie Elżbiety Podleśnej, spocie wyborczym Karskiego, jego oświadczeniu majątkowym i wyborach do Parlamentu Europejskiego.