Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 30, 2019

Bartosz Węglarczyk rozmawia ze Pawłem Kowalem m.in. o sprawie kamienicy szefa NIK Mariana Banasia i słowach Jarosława Kaczyńskiego, który mówił o "tworzeniu nowej elity w Polsce".