Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 25, 2019

Rozmowa Bartosza Węglarczyka z Katarzyną Lubnauer o jej przyszłości po rezygnacji ze stanowiska przewodniczącej Nowoczesnej i Adamie Szłapce.