Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 18, 2019

Rozmowa Bartosza Węglarczyka z Killionem Munyamą o sytuacji w polskim sądownictwie, projekcie zniesienia limitu 30-krotności składki ZUS i tym, czy Polska powinna wejść do strefy euro.