Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 30, 2018

Rozmowa Bartosza Węglarczyka ze Sławomirem Neumannem o zbliżających się wyborach parlamentarnych, sytuacji w Nowoczesnej i konflikcie na linii Ukraina-Rosja.