Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 20, 2020

Bartosz Węglarczyk rozmawia z Jerzym Owsiakiem o 28. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.