Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 07, 2018

Rozmowa Bartosza Węglarczyka z Pawłem Rabiejem i Piotrem Borysem o sytuacji w Nowoczesnej i wspólnej liście opozycji w wyborach europejskich i parlamentarnych.