Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 23, 2019

Bartosz Węglarczyk rozmawia z Andrzejem Rozenkiem o znikomej reprezentacji kobiet na pierwszych miejscach list wyborczych Lewicy, kryzysie klimatycznym i zwolnieniach w krakowskiej kurii.