Preview Mode Links will not work in preview mode

May 31, 2019

Rozmowa Bartosza Węglarczyka z Bartłomiejem Sienkiewiczem m.in. o wyborach do Parlamentu Europejskiego i przyszłości Koalicji Europejskiej.