Preview Mode Links will not work in preview mode

May 17, 2019

Rozmowa Bartosza Węglarczyka z Tomaszem Terlikowskim i o. Pawłem Gużyńskim o pedofilii w Kościele oraz o filmie braci Sekielskich "Tylko nie mówi nikomu".