Preview Mode Links will not work in preview mode

May 24, 2019

Rozmowa Bartosza Węglarczyka z Stanisławem Tyszką o pracy sejmu i reformach prawa karnego, przyszłości ruchu Kukiz'15 i wyborach do PE.