Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 23, 2020

Renata Kim, szefowa działu społeczeństwo „Newsweeka” rozmawiała z lekarzami, pielęgniarkami i ratownikami medycznymi, którzy na pierwszej linii frontu walczą z koronawirusem. Są przemęczeni, przerażeni i pozbawieni nadziei: system ochrony zdrowia i tak był niewydolny, a teraz będzie jeszcze gorzej.