Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 18, 2020

Cześć! Tutaj Odeta Moro. Zastanawiasz się, jak pandemia zmieni podróże? Czy razem ze światem będziemy potrafili zwolnić? O zmianie nawyków, kierunków urlopowych na Polskę i wakacjach 2020, w których towarzyszyć nam będzie koronawirus, rozmawiam z socjologiem Tomaszem Sobierajskim. Zapraszam!