Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 26, 2018

Wojciech Szczęsny i Łukasz Wiśniowski podsumowują pierwszy sezon programu.

 


Dec 18, 2018

Wojciech Szczęsny i Łukasz Wiśniowski rozmawiają z Aleksandrą Sikorą.


Dec 11, 2018

Wojciech Szczęsny i Łukasz Wiśniowski rozmawiają z Fabio Paratici.


Dec 04, 2018

Wojciech Szczęsny i Łukasz Wiśniowski rozmawiają z Samim Khedirą.


Nov 28, 2018

Wojciech Szczęsny i Łukasz Wiśniowski rozmawiają z Łukaszem Fabiańskim.