Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 28, 2018

Wojciech Szczęsny i Łukasz Wiśniowski rozmawiają z Łukaszem Fabiańskim.


Nov 20, 2018

Wojciech Szczęsny i Łukasz Wiśniowski rozmawiają ze Robertem Lewandowskim.


Nov 13, 2018

Wojciech Szczęsny i Łukasz Wiśniowski rozmawiają ze Sławomirem Peszko.

 


Nov 07, 2018

Wojciech Szczęsny i Łukasz Wiśniowski rozmawiają z Andrzejem Woźniakiem oraz Janem Tomaszewskim.