Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 04, 2018

Wojciech Szczęsny i Łukasz Wiśniowski rozmawiają z Samim Khedirą.