Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 23, 2018

Wojciech Szczęsny i Łukasz Wiśniowski rozmawiają z Grzegorzem Krychowiakiem.