Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 16, 2018

Wojciech Szczęsny i Łukasz Wiśniowski rozmawiają z Arkadiuszem Milikiem.