Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 13, 2018

Wojciech Szczęsny i Łukasz Wiśniowski rozmawiają ze Sławomirem Peszko.