Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 26, 2018

Wojciech Szczęsny i Łukasz Wiśniowski podsumowują pierwszy sezon programu.