Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 07, 2018

Wojciech Szczęsny i Łukasz Wiśniowski rozmawiają z Andrzejem Woźniakiem oraz Janem Tomaszewskim.