Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 11, 2020

Niewiele w historii Polski jest postaci, które wzbudzaja tak silne emocje i są tak skrajnie oceniane jak Józef Piłsudski. O spornych kwestiach w życiu Marszalka Paweł Czernich rozmawiał z historykami Maciejem Gablankowskim i Krzysztofem Klocem.