Preview Mode Links will not work in preview mode

May 12, 2021

Program szczepień nie idzie ani najlepiej w Europie, ani najgorzej, ale rząd regularnie musi gasić pożary, bo nie potrafi komunikować swoich planów. W efekcie zaszczepionych dwoma dawkami jest tylko 10 proc. Polaków.