Preview Mode Links will not work in preview mode

May 05, 2022

Wotum nieufności to taki manewr, który jeszcze nigdy nie doprowadził do zwolnienia ministra z pracy, a jednak jest dla bardzo opozycji przydatny. Wniosek o wotum nieufności stosuje w dwóch przypadkach. Po pierwsze: kiedy minister jest wyjątkowo nieudolny i opozycja chce, żeby siedział na stołku jak najdłużej, po drugie: kiedy opozycja sprawdza, co dzieje się w rządzącej koalicji.

Pierwszy przypadek to raczej polityczny happening. Opozycja wychodzi na mównicę i wymyśla ministrowi, sejmowa większość go broni i nie bardzo może go potem odwołać, bo głupio tak iść ręka w rękę z opozycją. Drugi to polityczna strategia mająca pokazać pęknięcia w rządzie. Donald Tusk postanowił zastosować drugą strategię.