Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 06, 2022

W nowy rok PiS wszedł z największymi kłopotami, jakie miał w ciągu ostatnich sześciu lat. Na razie nikt nie ma pomysłu, jak z tego wybrnąć.