Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 25, 2022

Nie wiem, czy wytrzymamy to politycznie i moralnie i czy w pewnym momencie nie zaangażujemy się jednak wojskowo w wojnie w Ukrainie – mówi były premier Włodzimierz Cimoszewicz.


Mar 18, 2022

Ciągle mam nadzieję na „cud nad Dnieprem", ale bardziej prawdopodobne jest to, że żadna ze stron nie wygra. I pojawia się pytanie o warunki gorzkiego pokoju – mówi słynny historyk Timothy Garton Ash.


Mar 11, 2022

Może się wydawać, że Putin nie myśli zdroworozsądkowo i jest szalony, ale on atakując Ukrainę nie spodziewał się tak wielkich konsekwencji. Przypuszczał, że sankcje będą o wiele bardziej liberalne, a skala twardej obrony ze strony Ukrainy nie będzie tak ogromna. - powiedział dr Sergey Radchenko,...


Mar 06, 2022

– W tej chwili ta rzeczywistość jest okrutna dla Ukrainy, bo tak, pozostaje sama w konflikcie z Rosją, choć wspierana przez wiele państw Zachodu. Stabilność na naszym kontynencie w bardzo dużym stopniu zależy od tego, co zdarzy się na Ukrainie. Jeśli Ukraina upadnie, a Putin uzyska własne cele, to może...


Mar 02, 2022

- Mamy bezprzykładną mobilizację Zachodu. Dzieją się rzeczy, o których tydzień temu byśmy powiedzieli, że są niemożliwe. Czy spodziewałby się pan, że Niemcy będą dostarczać pancerfausty do Ukrainy? To jest kompletna zmiana paradygmatu, to oznacza, że jesteśmy w stanie zimnej wojny - mówił Radosław...