Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 24, 2021

Istnienie Polski w ramach Unii Europejskiej to jest ogromna, historyczna szansa naszego kraju, jakiej nie było pewnie od renesansu. Bycie w tym klubie jest tarczą przed Rosją, jest pomocą w sytuacji kryzysu klimatycznego i wielkich kryzysów migracyjnych. To wszystko nie oznacza jednak, że w pewnym momencie nasze społeczeństwo nie zapragnie polexitu — mówi Jacek Dehnel w podkaście Świat_pl