Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 25, 2022

Nie wiem, czy wytrzymamy to politycznie i moralnie i czy w pewnym momencie nie zaangażujemy się jednak wojskowo w wojnie w Ukrainie – mówi były premier Włodzimierz Cimoszewicz.