Preview Mode Links will not work in preview mode

May 05, 2022

Jestem pod ogromnym wrażeniem postawy Polaków względem Ukraińców. O cechach społeczeństwa polskiego możemy oczywiście powiedzieć wiele złego, ale po raz kolejny w naszej historii obserwujemy, że bywa ono również wielkie i wspaniałe. Daliśmy temu pokaz w latach minionych. Podczas pierwszych miesięcy Solidarności, w czasach stanu wojennego, Okrągłego Stołu. To społeczeństwo polskie było w stanie bez żadnego wystrzału wywrócić system, który zdawał się nie do ruszenia! Również i dziś Polacy są przykładem dla całego świata – mówi aktor Daniel Olbrychski w podcaście Świat_pl.