Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 07, 2022

Gdy politycy wprost zaczynają szerzyć różne teorie spiskowe, tak jak ma to miejsce w Polsce w przypadku katastrofy smoleńskiej, oznacza to przekroczenie pewnej granicy rzeczywistości i jedyne, co zaczyna się liczyć, to lojalność. U nas te granice przekroczono już dawno – mówi prof. Jason Stanley, autor książki „Jak działa faszyzm”.