Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 28, 2022

Prawo do wolności stało się hasłem, na które powołują się wszystkie strony konfliktu społecznego, łącznie z Kościołem katolickim. Problem w tym, że dla każdego ta wolność oznacza coś innego - mówi pisarz Stefan Chwin, który był gościem Tomasza Lisa w nowym odcinku Świat_pl. 

Podcastu „Świat_PL” można słuchać na Newsweek.pl, ale także na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oraz na audio.onet.pl.

- Nie zachowujemy dystansu społecznego, a to fundamentalna sprawa. W Polsce te zasady są lekceważone. Na początku pandemii nie podawaliśmy sobie nawet ręki, dziś wiele osób to robi, nie przestrzega obostrzeń - mówi Stefan Chwin.

Tomasz Lis zapytał, z czego może to wynikać: typowej dla polskiego społeczeństwa pogardy do prawa i przestrzegania zasad? Według Chwina coraz częściej ulegamy „filozofii wolności”. 

- Nastąpiła poważna zmiana mentalnościowa. Prawo wyboru stało się wartością, na którą powołują się zarówno strajkujące kobiety, jak i społeczność ruchów antyszczepionkowych. Ludzie mają poczucie, że mają prawo wyboru. Moim zdaniem to sprawa, która w przyszłości będzie bardzo wpływała na życie polityczne. Przy sprzyjających okolicznościach może też wpłynąć na odbudowanie demokracji - mówi Stefan Chwin.

- Tylko ciężko unieść ten dar wolności wyboru? - dopytuje Tomasz Lis. Na co pisarz odpowiedział, że „woli martwić noszeniem ciężaru, niż ten dar oddać”.

Kolejnym tematem, o którym rozmawiają Tomasz Lis i Stefan Chwin, są zmiany w procesie edukacji wprowadzane przez Przemysława Czarnka.  

- Środowisko studenckie jest podzielone. PiS przedstawia uniwersytety jako miejsca zdominowane przez lewicę. To nie jest do końca prawda. Widać to szczególnie na wydziałach historycznych, ponieważ są tam osoby, które bardzo sympatyzują z modelem historiografii charakterystycznym dla endecji. To model historiografii, której celem jest wzmacnianie państwowości i ducha narodowego, która nie lubi refleksji krytycznej. Mamy mieć wzorce z przeszłości. To edukacja, która odrzuca narrację zaczynającą się od słów „czy”, by zastąpić je pytaniem „dlaczego”. To może być następujące pytanie: dlaczego katastrofa smoleńska była jednym z najważniejszych wydarzeń we współczesnej Polsce?

- Unika się pytań otwartych? Stawia się pytania z tezą? - dopytuje Tomasz Lis. 

Stefan Chwin: - Uczeń ma uzasadnić, nie zastanawiać się.  Pytanie czy taką edukację chcemy dawać naszym dzieciom.