Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 19, 2021

To, co się dzieje na granicy, jest dla Białorusinów szokujące. Ale rozumieją, że to wszystko jest prowokacją Łukaszenki, wymierzoną w Polskę – mówi Franciszak Wiaczorka, najbliższy doradca Swiatłany Cichanouskiej.