Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 18, 2022

Ciągle mam nadzieję na „cud nad Dnieprem", ale bardziej prawdopodobne jest to, że żadna ze stron nie wygra. I pojawia się pytanie o warunki gorzkiego pokoju – mówi słynny historyk Timothy Garton Ash.