Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 08, 2022

Nie chodzi o to, żeby Rosja zbankrutowała, tylko chodzi o to, żeby zbankrutował Putin. Ale faktem jest, że odbudowanie stosunków z Zachodem będzie bardzo długie.Rosja zapłaci za wojnę wysoką cenę. Najbardziej na tym skorzystają Chiny – mówi Aleksander Smolar.